Edison 2020

V týdnu od 17.2. do 23.2. 2020 se na naší škole konal druhý ročník multikulturního projektu Edison. Pod záštitou mezinárodní organizace AIESEC se studenti z celého světa mají možnost podívat do cizích zemí, na oplátku seznámí studenty hostitelských zemí se svou vlastí, tradicemi, kulturou či zvláštnostmi.

Navštívili nás vysokoškolští studenti z Ukrajiny, Indonésie, Taiwanu a Číny. O každého stážistu se staralo 4-5 žáků, kteří jej seznámili s prostředím školy, doprovázeli je do hodin a na oběd. Každý den se v mnoha třídách odehrála prezentace doprovázená komentářem, osobními zážitky a zkušenostmi. Naši žáci měli možnost naučit se například pozdravit arabsky nebo si nechat napsat své jméno čínsky. Na závěr byl dán prostor dotazům i osobním hovorům.

Odpoledne měli zájemci z řad našich žáků možnost připojit se ke společným výletům. Navštívili jsme Lesní bar v Lipové, Lázně Jeseník, čokoládovou manufakturu XOCOLATL a dílny, kam naši žáci chodí na odborný výcvik.

Poslední den jazykového týdne se studenti měli možnost aktivně zapojit do konverzace s našimi stážisty. Ze zasedací místnosti, kde panovala příjemná atmosféra, se ozývala nejen angličtina, ale také smích a hudba. Byla navázána přátelství, vyměnily se kontakty a vyfotografovalo mnoho momentek. Pro spoustu našich nových studentů to byla první příležitost mluvit s cizincem a porovnat různé akcenty angličtiny.

Na nástěnce se objeví zhodnocení celého projektu našimi žáky a můžete se těšit na fotky.

Mgr. Marie Lapčíková

Odkazy:

www.aiesec.org

https://aiesec.cz/pro-skoly/

http://www.osn.cz/osn/hlavni-temata/sdgs/