Zvýšení kvality vzdělávání SOŠ a SOU strojírenského a stavebního Jeseník

Projekt je spolufinancován Evropskou unií.

Projekt je zaměřen na personální podporu, osobnostně profesní rozvoj pedagogů, společné vzdělávání dětí, žáků a studentů a podporu extrakurikulárních/rozvojových aktivit.

Projekt je spolufinancován ESF částkou 1 083 268,89 Kč.

Ke stažení