Podpora žáků a pedagogů SOŠ a SOU strojírenského a stavebního Jeseník

Projekt „Podpora žáků a pedagogů SOŠ a SOU strojírenského a stavebního Jeseník“ je spolufinancován Evropskou unií. Cílem projektu je rozvoj školy formou personálních podpor, vzděláváním pedagogických pracovníků a podporou extrakurikulárních aktivit. Projekt je podpořen EU částkou 562 507 Kč.

Ke stažení