Interreg

Interreg

Rozvoj technického vzdělávání-spolupráce institucí

Prohloubení přeshraničních vazeb obyvatel a institucí česko-polského pohraničí

Cílem projektu, který realizují čtyři partneři: GIG, VŠB-TUO, SPŠ JESENÍK a okres Prudnik – CKZiU v Prudniku, je zvýšit kapacitu těchto institucí. Projekt bude mít pozitivní vliv mimo jiné na Euroregion Praděd, který leží v oblasti projektu.
V rámci projektu jsou plánovány přeshraniční aktivity, jako jsou česko-polská setkání, stáže,
workshopy a studijní pobyty. Zapojení partneři tak získají nové organizační a výukové možnosti a
dojde k rozvoji vědeckých a profesních vazeb mezi zástupci partnerů.

 

Rozwój szkolnictwa technicznego - współpraca instytucji

Pogłębianie więzi transgranicznych mieszkańców i instytucji pogranicza czesko-polskiego

Celem projektu, który jest realizowany przez czterech partnerów: GIG, VŠB-TUO, SPŠ JESENÍK i powiat Prudnicki – CKZiU w Prudniku, jest zwiększenie potencjału tych instytucji. Projekt będzie miał pozytywny wpływ między innymi na Euroregion Praděd, który znajduje się na obszarze realizacji projektu. W ramach projektu planowane są działania transgraniczne, takie jak spotkania czesko-polskie, staże, warsztaty i pobyty studyjne. Zaangażowani partnerzy zyskują w ten sposób nowe możliwości organizacyjne i dydaktyczne nastąpi rozwój naukowy i powiązania zawodowe pomiędzy przedstawicielami partnerów.

 

NAŠI UČITELÉ NA STÁŽÍ V GIG KATOWICE! smileyyes #wearemko heart

 

V rámci projektu INTERREG jsme vyslali naše odborné učitele do Katowického Główny Instytut Górnictwa. Mohli si vyzkoušet výukové možnosti virtuální reality a byli obohaceni o nové trendy ve výuce. Spolupráci budeme kromě Katowického Główny Instytut Górnictwa v rámci projektu nadále rozvíjet s VŠ Báňskou a s CKZiU Prudnik.


 

Fotografie
INTERREG.zip
1718300325560_v2.jpg
IMG_20240611_093338348_v2.jpg